Via deze linkhttps://sharedspacesharen.nl/groepslessen/kan je vinden welke groepslessen Shared Spaces Haren aanbiedt en wanneer deze plaatsvinden.